.
             Dibuix acadèmic i Dibuix experimental.
             Pintura acadèmica i creativa. Tècniques mixtes.
.
Classes de Dibuix i Pintura en grups reduïts
             Classes de 6 persones per grup com a màxim.
             Preu de les classes: 10 euros l’hora.
             Dies i horari a convenir.
             93 232 34 37 – 600 68 20 28
.
Classes individuals de Dibuix i Pintura
             15 euros l’hora. Dies i horari a convenir.
             93 232 34 37 – 600 68 20 28
.
Classes de Dibuix i Pintura